Utilizarea Toolkitului VISTE în Scenarii Inovatoare Care să Faciliteze Incluziunea Scolară Elevilor cu Deficiențe Vizuale

Article by Prof. Dr. M. Popescu and Prof. A. Boca on Preuniversitaria review, June 25, 2019, ISSN 2066 - 7078:
"The Use of The VISTE Toolkit In The Innovative Scenarios in order To Facilitate School Inclusion of Visual Impaired Students". In Romanian.

Document Type: